જરા ધીમા પડીએ!

વહેલી આપણી સવાર પડે, ને મોડી આપણી રાત! દિવસ આખો આપણે દોડાદોડ કરીએ.   બહુ બધું કરી લેવાની ઉતાવળ અને બીજાથી આગળ નીકળી જવાની ઉતાવળ! પોતાને બીજાના કરતા ચડિયાતા સાબિત કરવાની ઉતાવળ.   બાળકો ને ઉંમર કરતા વધારે શીખવાડી દેવાની અને બહુપ્રતિભાશાળી બનાવી દેવાની ઉતાવળ; કોઈનું આઠ વરસનું બાળક, ટીવી પર અઢાર વરસના જુવાન જેવું ગાય ને ડાન્સ કરે; એટલે આપણા નિર્દોષ નાના ભૂલકા ને એક વધારે ક્લાસ માં ધકેલી દેવાની ઉતાવળ!   ઋતુઓની રાહ જોવાય નહી, અને બધી સીઝનમાં બધા ફ્રૂટ્સ ખાવાની ઉતાવળ; ટૂંકમાં કહું તો, ઉતાવળે આંબા પકાવવાની ઉતાવળ!   સંબંધોમાં ફટાફટ બંધાઈ જવાની ઉતાવળ; અને ના સચવાતા સંબંધોને સમજવાની કોશિશ કર્યા વગર તોડી નાખવાની ઉતાવળ!   સવારથી રાત અને જન્મથી મૃત્યુ – આ બંને વચ્ચેની દોડાદોડીમાં કેટકેટલું ભુલાઈ ગયું!   સવારે ધરતીને સ્પર્શતા એ પહેલા સૂર્યકિરણોનો ઉર્જા, તાજગી અને શીતળતાનો અદભૂત સમન્વય… સુંદર ખીલી રહેલા ફૂલો અને […]


Fascis to Fascism – Human Tendency of Capsized Motifs for Power!

fascism

We all know ‘Fascism’ as a type of a government with one-party or one-person dictatorship. The term reminds bitter dictatorship of Mussolini, Hitler, Franco, Perón and few others…   My topic is not on fascism or any related incident. Rather it’s about history of the word ‘Fascism’ and reflection on how humans are convincingly twisting the […]


Things you should take care while working from home due to COVID-19

work-from-home-unsplash

Friends, we are passing through a very difficult time! While I’m writing this; 177 countries across the globe are impacted by the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Due to this unfortunate and unavoidable circumstances, many of us are working from home. There are doctors and other medical staffs who cannot work from home and […]


Customer Support Vs. Customer Success

customer success cover page

I’m currently reading the book ‘Customer Success’ where authors Nick Mehta, Dan Steinman and Lincoln Murphy have excellently squeezed down customer success secrets by deriving 10 crisp laws for customer success. Maria Martinez, President of Salesforce sales and customer success has played magnificent role in lifting this book up by sharing sales force strategies, examples, efforts and […]