જરા ધીમા પડીએ!

વહેલી આપણી સવાર પડે, ને મોડી આપણી રાત! દિવસ આખો આપણે દોડાદોડ કરીએ.   બહુ બધું કરી લેવાની ઉતાવળ અને બીજાથી આગળ નીકળી જવાની ઉતાવળ! પોતાને બીજાના કરતા ચડિયાતા સાબિત કરવાની ઉતાવળ.   બાળકો ને ઉંમર કરતા વધારે શીખવાડી દેવાની અને બહુપ્રતિભાશાળી બનાવી દેવાની ઉતાવળ; કોઈનું આઠ વરસનું બાળક, ટીવી પર અઢાર વરસના જુવાન જેવું ગાય ને ડાન્સ કરે; એટલે આપણા નિર્દોષ નાના ભૂલકા ને એક વધારે ક્લાસ માં ધકેલી દેવાની ઉતાવળ!   ઋતુઓની રાહ જોવાય નહી, અને બધી સીઝનમાં બધા ફ્રૂટ્સ ખાવાની ઉતાવળ; ટૂંકમાં કહું તો, ઉતાવળે આંબા પકાવવાની ઉતાવળ!   સંબંધોમાં ફટાફટ બંધાઈ જવાની ઉતાવળ; અને ના સચવાતા સંબંધોને સમજવાની કોશિશ કર્યા વગર તોડી નાખવાની ઉતાવળ!   સવારથી રાત અને જન્મથી મૃત્યુ – આ બંને વચ્ચેની દોડાદોડીમાં કેટકેટલું ભુલાઈ ગયું!   સવારે ધરતીને સ્પર્શતા એ પહેલા સૂર્યકિરણોનો ઉર્જા, તાજગી અને શીતળતાનો અદભૂત સમન્વય… સુંદર ખીલી રહેલા ફૂલો અને […]


Fascis to Fascism – Human Tendency of Capsized Motifs for Power!

fascism

We all know ‘Fascism’ as a type of a government with one-party or one-person dictatorship. The term reminds bitter dictatorship of Mussolini, Hitler, Franco, Perón and few others…   My topic is not on fascism or any related incident. Rather it’s about history of the word ‘Fascism’ and reflection on how humans are convincingly twisting the […]


Things you should take care while working from home due to COVID-19

work-from-home-unsplash

Friends, we are passing through a very difficult time! While I’m writing this; 177 countries across the globe are impacted by the Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Due to this unfortunate and unavoidable circumstances, many of us are working from home. There are doctors and other medical staffs who cannot work from home and […]


Leadership Recipes for Women Leaders

women in conference

[Continuous read through Leadership Recipes] I summarized all-purpose leadership takeaways from Future Woman Leadership Summit in my above Blog. As I mentioned, focusing exclusively on Woman Leadership challenges and approaches to handle them in this blog below. Authentic research data says that around 53% women choose professional careers in their lives as beginners or in […]


How is Digital Dementia Effecting and How to Use Brain More Effectively

girl_with_mobile_lowres

The dialog of a super hit Bollywood film ‘3 Idiots’ – ‘Hum machino se ghire hue hai’ (translated as ‘we humans are surrounded by machines all over’) is genuinely true in all senses. Since more than a couple of decades; digitization of machineries and socialization of digitization have become extreme! The most impacted digital device […]


Influential Leadership vs. Positional Leadership

chess

Every human in life surely lives the aspiration to be a Leader in one or the other ways. People interpret the term ‘Leadership’ in different ways and every individual choose customized actions to reach and reside at this position. Rarely few are Leaders by inherited attitude. Few develop leadership attitude gradually with consistent learnings, failures […]